MENU
Pavla Mládková
koučka a lektorka osobního rozvoje

Osobní rozvoj - osobní mistrovství

Předložený koncept osobního rozvoje vychází z přednášek a knih nejúspěšnějších světových koučů a učitelů osobního rozvoje jako jsou Robin Sharma, Eckhart Tolle, Joe Dispensa, Louise Hay, Gary Snyder, Henry David Thoreau a mnoha dalších. Ale ani myšlenky těchto myslitelů nejsou zcela nové, neboť čerpají z moudrosti předků, jsou staré jako lidstvo samo a proplétají se již tisíce let všemi významnými historickými texty náboženské či filosofické povahy.

Podstatou osobního mistrovství je soulad, rovnováha ve všech oblastech, které tvoří naši lidskou podstatu, naši osobnost. Jsou to: tělo, mysl, emoce, přesah a svoboda:

Tělo
Emoce Mysl
Přesah Svoboda

Možná jste čekali, že budu psát o byznysu, kariéře, penězích a úspěchu, protože v současnosti tolik populární termín „osobní rozvoj“ tyto hodnoty zdůrazňuje a slibuje. Pro některé jsou smyslem a hnacím motorem života, pro jiné negativním symbolem prostého uspokojování materiálních potřeb. V mém konceptu nehrají žádnou roli. Stojí na vedlejší koleji, protože nejsou podstatné. Pro váš osobní rozvoj a osobní mistrovství tyto hodnoty nemají vůbec žádný význam. Je to už jen vaše volba, jestli chcete podnikat nebo být šťastní ve své práci jako zaměstnanci. Nepotřebujete ke štěstí milionové konto, ale neznamená to, že když vyděláváte hodně peněz, je na tom něco špatného.

Základ vašeho osobního štěstí a s tím i úzce spojeného zdraví stojí na tom, jak dokážete pracovat s 5 složkami osobního mistrovství, které tvoří vaše tělo, vaše myšlení, váš citový život (emoce), vaše kreativita (přesah) a vaše osobní svoboda. Rovnováha mezi výše uvedenými složkami znamená, že každá z nich je stejně důležitá, každou složku je potřeba rozvíjet a dostat do optimálního stavu.

Tělo

To, že máme fyzická těla, která jsou si více méně podobná, je každému jasné a nikdo existenci těla nezpochybňuje. Přesto v této oblasti dochází snad k nejextrémnějším výkyvům, co se týče vztahu k ostatním oblastem naší osobnosti. I když někde hluboko uvnitř cítíme, že nejdůležitější je mít zdravé tělo, necháme se (zejména my ženy) ovlivňovat vnucenými vzory „dokonalého těla“, které se ale mění co 10 let. Nikdy nedostižné předepsané ideální proporce a kilogramy pak přivádějí mnohé z nás k velkým psychickým a zdravotním problémům, které hluboce zasahují všechny složky našeho života. Každý máme potenciál získat své dokonalé, zdravé a ideální tělo a dostaneme se k němu tak, že se o naše tělo budeme náležitě starat. Dopřejeme mu přiměřený pohyb a kvalitní stravu, dostatečný hluboký spánek a odpočinek. Mějme svá těla rádi, ale nestavme je na nejvyšší příčku našeho života. Zároveň se neodsuzujme za to, když naše těla nesplňují nějaká nesmyslná módní kritéria. Buďte v souladu se svým tělem, buďte jeho přítelem a ne otrokem nebo tyranem a ono se vám odmění lepším zdravím.

Mysl

Mysl, nebo chcete-li myšlení, je mnohými kouči, učiteli a psychology považováno za hlavní zdroj našeho štěstí či utrpení. Tak, jak máme nastavenou mysl, tak žijeme. Mnohé bestsellery nám sdělují, že pozitivním myšlením můžeme dosáhnout bohatství, štěstí, zdraví či cokoliv, co si jen představíme. Negativním myšlením si naopak dokážeme zničit nejen svůj život, ale značně devastovat i vztahy v našem okolí. Ano, naše myšlení hraje mocnou roli v konceptu osobního rozvoje, ale ne jedinou. Přehnaná péče věnovaná pouze pozitivnímu myšlení může vést k vysokému sebevědomí, kariéře a bohatství, snad i lepšímu zdraví, ale sama o sobě vám pocit spokojenosti nepřinese. Hrozí tu sklouznutí k sobectví, egoismu, pocitu nadřazenosti nad ostatními. Vaše spokojenost se pak stane závislou na obdivu ostatních a ztrácíte vnitřní svobodu. Proto rozvíjejte a kultivujte svoji mysl, nechávejte odplouvat špatné myšlenky a pečujte o ty pozitivní, otvírejte se novým nápadům, hledejte netradiční řešení, ale vždy s vědomím, že je důležité pracovat i na ostatních oblastech osobního rozvoje.

Emoce

Spousta z nás detailně zkoumá vlastní tělesné nedostatky, rovněž si dokáže uvědomit a třeba i vyhodnotit, jakým způsobem myslí, ale jako bychom měli největší zábrany postavit se tváří v tvář vlastním emocím, zejména těm negativním. Neumíme si přiznat nebo pochopit, že máme strach, že jsme naštvaní, smutní, zaskočení, zklamaní, nespokojení, ponížení, ublížení. Přitom cítíme nekomfort a hledáme vinu všude kolem, jen ne sami v sobě. Naše emoce jsou ovšem našimi nejlepšími rádci. Odkrývají nám naše slabá místa a vynášejí na povrch staré a zapomenuté rány. Neuhýbejme jim, ale pojmenujme je a snažme se pochopit, co nám chtějí sdělit. Potom nás přestanou ovládat a ničit. Máme samozřejmě i pozitivní emoce, ale i zde často tápeme v tom, jak je vyvolat, jak je udržet. Opět spoléháme na zážitky či osoby z našeho okolí, že nás udělají šťastnými. Někdy se to podaří, a pak nastává závislost, chceme pořád víc (lásky, pozornosti, obdivu, peněz, zážitků, alkoholu, jídla, rozptýlení) a očekávaný pocit spokojenosti se nedostává. Dobrou zprávou je, že naše pozitivní emoce si dokážeme „vyrobit“ úplně sami. Stačí s vděčností přijímat všechno dobré, co k nám přichází, být pozorný a vnímavý k potřebám ostatních, naslouchat druhým a pokud máme tu možnost, vyhledávat taková místa a lidi, v jejichž přítomnosti se cítíme svobodně a spokojeně.

Přesah

Přesahem myslím vše, co je víc než jen naše tělo, mysl a emoce. Můžeme to nazvat vyšším řádem nebo vyšší inteligencí, vesmírnou energií, podstatou. Těžko hledat vhodné slovo a každému vyhovuje jiné. I když jste třeba zapřisáhlí ateisté, zcela jistě jste poznali stav, kdy nemusíte myslet, kdy vaše tělo tvoří za vás, můžete malovat, hrát, něco vyrábět, sportovat, zpívat, psát knihu, cestovat, objevovat, vynalézat. Všechno tak nějak plyne samo a vy jste v roli tichého pozorovatele. O tom, že jsme v souladu s vesmírným řádem, nás bezpečně informují naše emoce. Pokud jste ve stavu plynutí, v přítomnosti, cítíte klid, jste spokojení a všechno se vám daří. Cítíte propojenost s lidmi kolem, s přírodou, s vesmírem a vaše ego nad vámi nemá moc, protože je vám v tu chvíli úplně ukradené. Můžete být věřící, členové jakékoli církve či hnutí a dojdete rovněž k hlubokému poznání a souladu s vesmírným řádem (bohem). Tato organizovaná kolektivní cesta se zdánlivě jeví jako snazší, ale je zde potřeba určitá svobodná vůle, abyste odolali nástrahám dogmatismu, které od nepaměti ohrožují každý náboženský směr. Přesah se týká nás všech, bez ohledu na to, jakou nálepku či cestu si zvolíme, nejsme ani lepší ani horší než ostatní. Naučme se žít v přítomnosti, v souladu, v harmonii, uvědomme si omezený čas, který máme, objevujme a poznávejme dokonalost přírody a vesmíru, buďme tolerantní a zažívejme co nejvíce radostný stav plynutí.

Svoboda

Žijeme ve svobodné zemi a takovou míru osobní svobody, jakou máme dnes, žádná generace před námi nezažila. Nemám na mysli jen politickou a náboženskou svobodu, ale i kulturní svobodu. Můžete se oblékat, jak chcete, nosit účes jaký chcete, číst jakoukoli literaturu, poslouchat jakoukoli hudbu, projevit svou osobnost a individuální hodnoty v jakémkoli ohledu. Přesto je smutné a zarážející, jak díky diktátu sociálních sítí trpí mnoho z nás naprostou uniformitou. Identické účesy, podobný styl oblékání, stejné hodnoty, stejné názory. Život sdílený na instagramu je závislý na množství lajků a jakmile vybočíme, můžeme schytat pěkný výprask od svých sledovatelů. Takže raději pěkně v klidu v řadě s davem. Naši vnitřní svobodu nám nemůže vzít žádná totalita, bereme si ji my sami. Máme strach z nepřijetí okolím, tak raději sdílíme názory svých kamarádů, aby nás měli rádi, oblékáme se a češeme podle diktátu módy, abychom zapadli, dokonce posloucháme hudbu, chodíme na kulturu, která nás vůbec nezajímá, jen abychom byli okolím přijati. Naše vnitřní svoboda je to nejdůležitější co máme, a týká se i osobního rozvoje. Abychom slepě nesledovali jednu cestu, jeden směr, je potřeba se hodně vzdělávat, studovat různé názory postoje a pohledy na věc a najít si v tom všem vlastní cestu, která nám osobně bude vyhovovat. U které pocítíme, že je to to pravé a nebudeme jen bezmyšlenkovitě opakovat, co nám kdo nadiktuje. Nebojte se chovat a myslet svobodně. Možná vás samotné překvapí, že vaše individualita a přirozenost vám přinese novou radost a spokojenost, a opravdové přátele zcela jistě neztratíte.